Disk usage visualisation

Inodes exhaustion on XFS

It’s quite rare to have problems with XFS and inodes exhaustion. Mostly because XFS doesn’t have inode limit in a manner known from other filesystems - it’s using some percentage of whole filesystem as a limit and in most distributions it’s 25%. So it’s really huge amount of inodes. But some tools and distributions lowered limit ex. 5% or 10% and there you could have problems more often. You could check what is you limit by issuing xfs_info with drive and searching for imaxpct value:...

2013-11-27 · 1 min · timor

Quota na katalog w XFS’ie

Większość systemów plików w linuksie pozwala na ustawienie quoty na dwóch poziomach: na użytkownika lub na grupę użytkowników. W wielu przypadkach taki podział jest sensowny i wystarczający. Ale zdarzają się scenariusze, w których to za mało. Dobrym przykładem jest serwer FTP z wirtualnymi kontami użytkowników. Czyli usługa serwera działa jako pewien nieuprzywilejowany użytkownik systemowy (przeważnie ftp) przypisany do nieuprzywilejowanej grupy (np. nogroup). Konta użytkowników serwera FTP są zdefiniowane w bazie danych lub serwerze LDAP....

2011-08-27 · 2 min · timor