Mój domyślny config dla SciTE

Uruchamiamy SciTE i klikamy menu Options -> Open User Options File, wpisujemy dane: # domyślne korzystanie z fontów o stałej szerokości font.base=$(font.monospace) font.small=$(font.monospace) font.comment=$(font.monospace) font.text=$(font.monospace) font.text.comment=$(font.monospace) font.embedded.base=$(font.monospace) font.embedded.comment=$(font.monospace) font.vbs=$(font.monospace) # numerowanie wierszy line.margin.visible=1 line.margin.width=3+ # ikonki toolbara z tematu systemowego toolbar.usestockicons=1 # zaznaczanie blokowe rectangular.selection.modifier=8 # ustawienia wgłębień kodu indent.size=4 use.tabs=1 indent.automatic=1 Więcej opcji tutaj: http://www.scintilla.org/SciTEDoc.html Sam pewnie jeszcze nie raz zaktualizuję ten wpis 😄

2012-01-11 · 1 min · timor