Apache - precompressing static files with gzip

Some time ago I’ve show how to precompress js and css file with gzip to be available for Nginx’s mod_gzip. In default configuration Apache don’t have such module but similar functionality could be achieved with few custom rewirtes. Basically we will start with these rewrites to serve gzipped CSS/JS files if they exist and the client accepts gzip compression: RewriteEngine on RewriteCond %{HTTP:Accept-encoding} gzip RewriteCond %{REQUEST_FILENAME}\.gz -s RewriteRule ^(.*)\.(js|css)$ $1\.$2\.gz [QSA] Then we need to setup proper content types for such compressed files - I know how to do this in two ways:...

2013-12-27 · 2 min · timor

mod_rewrite - wymuszenie małych liter w adresie URL

Co prawda adresy URL pozwalają na stosowanie zarówno dużych jak i małych liter ale różne systemy mogą je różnie obsługiwać i może się trafić sytuacja, w której nie zechcemy by np. duże litery w ogóle pojawiały się w adresach URL. Doskonały przykład to mój niedawny wpis: Apache: ograniczenie dostępu dla zalogowanych użytkowników z mod_rewrite i mod_auth_basic . Zachodzi tam sytuacja, w której katalog użytkownika jest jego loginem małymi literami (bądź dużymi - jak kto woli), a użytkownik wpisując login może użyć zarówno małych jak i dużych liter i tutaj zaczyna się jazda....

2012-09-25 · 1 min · timor

Apache: ograniczenie dostępu dla zalogowanych użytkowników z mod_rewrite i mod_auth_basic

Niedawno trafiłem na ciekawy problem w mod_rewrite - by przekierowywać użytkowników logujących się jednym z modułów mod_auth_basic do dedykowanych im katalogów, równocześnie blokując dostęp do katalogów innych użytkowników. Nie brzmi to jakoś strasznie ale problem okazał się być całkiem nietrywialnym. Teoretyczne rozwiązanie sprowadzało się do wyszukania loginu użytkownika ze ścieżki URI i porównania z nazwą użytkownika ze zmiennej %{REMOTE_USER} - jeśli wartości się różnią to Forbidden. Ale szybko okazało się że w RewriteCond zmienne z dopasowań można podstawiać tylko w pierwszym parametrze i że o ile można RewriteCond’y połączyć wyrażeniami logicznymi typu AND/OR to nie ma możliwości porównania czy dopasowania z kolejnych RewriteCond’ów są identyczne....

2012-09-09 · 3 min · timor