Apache: mod_authnz_ldap z Active Directory

Gdy już się dorobi systemu Active Directory wygodnie jest wykorzystać jego bazę użytkowników do autoryzacji w różnych miejscach, np. do pewnych “tajnych i tajniejszych” stron w Apache. Najprościej można to zrobić z wykorzystaniem LDAP. Warto sprawdzić czy i jak możemy dostać się do kontrolerów. Gdy już mamy wszystkie potrzebne parametry konfigurujemy Apachego - na początek aktywujemy moduły: a2enmod ldap a2enmod authnz_ldap Teraz możemy edytujemy globalny plik konfiguracyjny mod_ldap’a by ustawić nieco cache’y (bardzo przydatne)....

2012-12-14 · 2 min · timor

ldapsearch w Active Directory

Można lubieć AD, można go nie lubieć… Ale jak już się ma to warto czasem zintegrować go z tym… i tamtym… Od strony Linuksa najwygodniej można to osiągnąć przez LDAP. A żeby to dobrze zrobić trzeba najpierw przetestować czy aby wszystko działa jak byśmy sobie tego życzyli. I tutaj bardzo przydatne jest narzędzie ldapsearch. Do odpytywania LDAP’a potrzebujemy jeden pakiecik, który zawiera kilka narzędzi do jego obsługi: apt-get install ldap-utils Teraz możemy próbować przeszukiwać katalog np....

2012-12-05 · 2 min · timor