fail2ban - block wp-login.php brute force attacks

Lately I had a lot of brute force attacks on my WordPress blog. I used basic auth to /wp-admin part in nginx configuration to block this and as a better solution I wan’t to block source IPs at all on firewall. To do this, place this filter code in /etc/fail2ban/filter.d/wp-login.conf: # WordPress brute force wp-login.php filter: # # Block IPs trying to authenticate in WordPress blog # # Matches e.g. # 178....

2015-12-31 · 1 min · timor

fail2ban - regułki dla dovecot’a

Domyślna konfiguracja fail2ban’a (na Debianie) nie zawiera reguł pozwalających na blokowanie prób włamań na skrzynki POP/IMAP dla dovecota (no chyba że korzystamy z saslauthd). Można szybko utworzyć własny zestaw filtrów co przedstawię poniżej. Tworzymy plik: /etc/fail2ban/filter.d/dovecot.conf [Definition] failregex = (?: pop3-login|imap-login): .*(?:Authentication failure|Aborted login \(auth failed|Aborted login \(tried to use disabled|Disconnected \(auth failed|Aborted login \(\d+ authentication attempts).*rip=(?P<host>\S*),.* ignoreregex = Później dopisujemy na końcu pliku: /etc/fail2ban/jail.conf [dovecot] enabled = true filter = dovecot port = pop3,pop3s,imap,imaps logpath = /var/log/mail....

2011-11-28 · 1 min · timor

Ochrona usług przed atakami brute force z fail2ban’em

Bardzo często konfigurując usługi dostępne publicznie poświęca się sporo czasu na maksymalne zwiększenie bezpieczeństwa przez “dopieszczanie” konfiguracji (certyfikaty z mocnym szyfrowaniem, ochronę pewnych stron hasłem, dostęp do SSH tylko kluczami, itd.) ale całkowicie pomija się przygotowanie systemu aktywnie monitorującego błędne próby autoryzacji. Oczywiście nie można umniejszać wagi pierwszego z wymienionych etapów ale zdecydowanie nie powinno pomijać się też tego drugiego. Przecież każdy admin chciałby wiedzieć gdy ktoś próbuje włamać się na jego serwer (FTP, HTTP, SSH, itp....

2011-10-03 · 4 min · timor