Automatically compact CouchDB databases in version 0.11.x

CouchDB databases on version 0.11.x swell very fast. They should be compacted daily for best performance and space usage. Here is my script that could be run in cron and will compact all databases: #!/bin/bash IP="10.0.0.121" DBS=`curl -sS -X GET http://$IP:5984/_all_dbs | sed -r "s/([,\"[])|(\])+/ /g"` for d in $DBS; do curl -H "Content-Type: application/json" -X POST http://$IP:5984/$d/_compact done More informations about compacting could be found here  external link (also for version 1....

2012-11-08 · 1 min · timor

CouchDB - Instalacja i wstępna konfiguracja

Gdy tworzymy pierwszą aplikację webową, która umożliwia upload plików przeważnie lądują one lokalnie w pewniej lokalizacji. Gdy druga aplikacja potrzebuje dostępu do tych plików wystarczy podać ścieżkę. Problemy zaczynają się gdy aplikacji jest kilka i rozmieszczonych na kilku serwerach. Można korzystać z sieciowych systemów plików ale to często nie jest zbyt wygodne - ciężko odpowiednio ustawić uprawnienia by pewne aplikacje miały dostęp do zapisu plików a inne nie, trzeba skonfigurować dany katalog w kilku miejscach w konfiguracji serwera WWW aby serwować pliki itp…...

2012-06-08 · 4 min · timor