Apache - Force caching dynamic PHP content with mod_headers

Normally you want dynamic content to be fresh and not catchable. But sometimes it may be useful to cache it, like when you have website behind reverse proxy. To do this try something like this: <filesmatch "\.(php|cgi|pl)$"> Header unset Pragma Header unset Expires Header set Cache-Control "max-age=3600, public" </filesmatch> Sources http://www.askapache.com/htaccess/speed-up-your-site-with-caching-and-cache-control.html  external link

2015-12-29 · 1 min · timor

Apache AuthBasic but excluding IP

Allow from IP without password prompt, and also allow from any address with password prompt Order deny,allow Deny from all AuthName "htaccess password prompt" AuthUserFile /web/askapache.com/.htpasswd AuthType Basic Require valid-user Allow from 172.17.10.1 Satisfy Any Sources http://www.askapache.com/htaccess/apache-authentication-in-htaccess.html  external link

2015-12-23 · 1 min · timor

Apache - precompressing static files with gzip

Some time ago I’ve show how to precompress js and css file with gzip to be available for Nginx’s mod_gzip. In default configuration Apache don’t have such module but similar functionality could be achieved with few custom rewirtes. Basically we will start with these rewrites to serve gzipped CSS/JS files if they exist and the client accepts gzip compression: RewriteEngine on RewriteCond %{HTTP:Accept-encoding} gzip RewriteCond %{REQUEST_FILENAME}\.gz -s RewriteRule ^(.*)\.(js|css)$ $1\.$2\.gz [QSA] Then we need to setup proper content types for such compressed files - I know how to do this in two ways:...

2013-12-27 · 2 min · timor

Running Apache with mod_spdy and PHP-FPM

SPDY is new protocol proposed by Google as an alternative for HTTP(S). Currently Chrome and Firefox browsers are using it as default if available on server. It is faster in most cases by few to several percent. The side effect of using mod_spdy  external link is that it’s working well only with thread safe Apache’s modules. PHP module for Apache is not thread safe so we need to use PHP as CGI or FastCGI service....

2013-12-16 · 3 min · timor

Certyfikaty nazwaSSL na własnym serwerze

Od jakiegoś czasu można kupić w NetArcie certyfikaty SSL, a niedawno zrobili na nie promocję - 15zł za pierwszy rok (za certyfikat na jedną stronkę). Tzw. tanie i dobre. Po wyrobieniu certyfikatu i zapisaniu z panelu klienta mam pliczki: stonka.crt i netart_rootca.crt, które wrzucamy do Apachego, powiedzmy tak: SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/stonka.crt SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/priv.key SSLCACertificateFile /etc/ssl/certs/netart_rootca.crt Certyfikat działa w Chromie ale nie weryfikuje się w Firefoxie i Internet Explorerze. FF wyświetla błąd: sec_error_unknown_issuer - co oznacza brak certyfikatu wystawcy gdzieś w łańcuchu certyfikatów....

2013-10-22 · 2 min · timor

PHP - max_input_vars

W PHP 5.3 pojawiła się nowa zmienna: max_input_vars, która limituje ilość pól możliwych do przesłania przez formularz, obcinając nadmiarowe. Pozwala to zapobiec atakom DoS na tablice hashujące (przynajmniej w tym jednym miejscu). Domyślna wartość tej zmiennej to 1000 i kreatywnym programistom udaje się tą wartość bez problemu osiągnąć 😃 Warte odnotowania jest to że mając suhosin’a trzeba pamiętać o jeszcze dwóch innych zmiennych: max_input_vars = 3000 suhosin.post.max_vars = 3000 suhosin.request.max_vars = 3000 Zmienne można zmienić od razu w /etc/php5/apache2/php....

2013-01-22 · 1 min · timor

Apache: mod_authnz_ldap z Active Directory

Gdy już się dorobi systemu Active Directory wygodnie jest wykorzystać jego bazę użytkowników do autoryzacji w różnych miejscach, np. do pewnych “tajnych i tajniejszych” stron w Apache. Najprościej można to zrobić z wykorzystaniem LDAP. Warto sprawdzić czy i jak możemy dostać się do kontrolerów. Gdy już mamy wszystkie potrzebne parametry konfigurujemy Apachego - na początek aktywujemy moduły: a2enmod ldap a2enmod authnz_ldap Teraz możemy edytujemy globalny plik konfiguracyjny mod_ldap’a by ustawić nieco cache’y (bardzo przydatne)....

2012-12-14 · 2 min · timor

mod_rewrite - wymuszenie małych liter w adresie URL

Co prawda adresy URL pozwalają na stosowanie zarówno dużych jak i małych liter ale różne systemy mogą je różnie obsługiwać i może się trafić sytuacja, w której nie zechcemy by np. duże litery w ogóle pojawiały się w adresach URL. Doskonały przykład to mój niedawny wpis: Apache: ograniczenie dostępu dla zalogowanych użytkowników z mod_rewrite i mod_auth_basic . Zachodzi tam sytuacja, w której katalog użytkownika jest jego loginem małymi literami (bądź dużymi - jak kto woli), a użytkownik wpisując login może użyć zarówno małych jak i dużych liter i tutaj zaczyna się jazda....

2012-09-25 · 1 min · timor

Apache: ograniczenie dostępu dla zalogowanych użytkowników z mod_rewrite i mod_auth_basic

Niedawno trafiłem na ciekawy problem w mod_rewrite - by przekierowywać użytkowników logujących się jednym z modułów mod_auth_basic do dedykowanych im katalogów, równocześnie blokując dostęp do katalogów innych użytkowników. Nie brzmi to jakoś strasznie ale problem okazał się być całkiem nietrywialnym. Teoretyczne rozwiązanie sprowadzało się do wyszukania loginu użytkownika ze ścieżki URI i porównania z nazwą użytkownika ze zmiennej %{REMOTE_USER} - jeśli wartości się różnią to Forbidden. Ale szybko okazało się że w RewriteCond zmienne z dopasowań można podstawiać tylko w pierwszym parametrze i że o ile można RewriteCond’y połączyć wyrażeniami logicznymi typu AND/OR to nie ma możliwości porównania czy dopasowania z kolejnych RewriteCond’ów są identyczne....

2012-09-09 · 3 min · timor

Apache - reverse proxy z cache’owaniem

Ostatnio trafiłem na ciekawy problem, który wielokrotnie rozwiązywałem w nginx’ie ale tym razem musiałem zrobić to w Apache. Pewna stronka działa sobie na HTTPS’ie i chciałem by wszystkie powiązane z nią pliki były serwowane z jej adresu szyfrowanym połączeniem by nie pojawiały się w przeglądarce monity że “część ruchu nie jest szyfrowana”. Tyle że część potrzebnych plików była już obecnie serwowana na innym serwerze (w innej domenie) poprzez HTTP. Mogłem albo skopiować te pliki i wykombinować jakiś mechanizm synchronizujący albo wykorzystać proxy + cache....

2012-06-17 · 3 min · timor