Cover of book Wewnętrzna gra by Robert Koppel, Howard Abell
Wewnętrzna gra

Kształtowanie psychiki gracza giełdowego

Authors: Robert Koppel, Howard Abell