Wewnętrzna gra

Kształtowanie psychiki gracza giełdowego

Authors: Robert Koppel, Howard Abell