Rzecz o istocie informatyki

Algorytmika

Authors: David Harel, Yishai Feldman