Perełki oprogramowania

Seria Klasyka informatyki

Author: Jon Bentley