Jeżeli chcemy by po ponownym uruchomieniu w czasie startu zostały sprawdzone wszystkie dyski narzędziem to można to osiągnąć na dwa sposoby. Zawsze gdy tego potrzebuję zastanawiam się tylko jaki plik trzeba było utworzyć… forcefsck, fsck, fsckforce… więc notuję 😉

Utworzenie pliku /forcefsck

Pierwsza metoda polega na utworzeniu pliku forcefsck w głównym katalog, robimy to poniższym poleceniem:

sudo touch /forcefsck

Polecenie shutdown

Druga metoda wykorzystuje parametr -F polecenia shutdown ale nie działa na wszystkich dystrybucjach (w takiej sytuacji patrz pierwsza metoda):

sudo shutdown -rF now