Ustawienie domyślnego vhosta w nginx’ie jest ładnie opisane w dokumentacji i początkowo wydawało się dobrze działać ale gdy wykorzystałem tą konfigurację na serwerze z wieloma adresami IP i nasłuchiwaniem na porcie 80 (bez podania IP) to zachowywało się to dość dziwnie (przeważnie nie ładowało tej strony którą chciałem). Od teraz tworzę konfigurację domyślnego vhosta dla każdego z dostępnych adresów IP. Powiem szczerze że nie miałem czasu na głębsze zbadanie tego zachowania i wykorzystałem rozwiązanie, które działało w każdym przypadku czyli po jednym konfigu na IP + przekierowanie na ogólną stronę.

server {
   listen 10.0.0.100:80 default_server;

   server_name _;
   server_name_in_redirect off;

   rewrite ^ http://www.gagor.pl permanent;
}