Aby wybrane systemy DomU startowały automatycznie po restarcie hypervisora należy podlinkować ich pliki konfiguracyjne w katalogu /etc/xen/auto po uprzednim jego utworzeniu. Przykładowo:

mkdir /etc/xen/auto
ln -s /etc/xen/example.cfg /etc/xen/auto/example.cfg

Od teraz DomU example będzie startować automatycznie.