Jeżeli jesteś właścicielem Skody Fabii I to wcześniej czy później Twój BAT-Mobil zgłosi któreś z ostrzeżeń serwisowych:

 • OIL - pojawia się przeważnie co 10 tys. km i wtedy gdy jeszcze nie trzeba wymieniać oleju w silniku 😄
 • service INSP - nie wiem jak często się pojawia a oznacza mniej więcej “czas wesprzeć finansowo lokalny autoryzowany serwis”.

Kasowanie ostrzeżenia “OIL”

 1. Przy wyłączonym silniku wciskamy i przytrzymujemy przycisk kasowania przebiegu dziennego/pokrętło ustawiania godziny, od teraz nazywany po prostu ‘przyciskiem’.
 2. Cały czas przytrzymując ‘przycisk’, włączamy zapłon.
 3. Powinniśmy zobaczyć napis OIL, puszczamy ‘przycisk’.
 4. Przekręcamy ‘przycisk’ w prawo, aż zobaczymy ‘- - - -’.
 5. Możemy wyłączyć zapłon.

Kasowanie ostrzeżenia “service INSP”

 1. Wykonujemy czynności z punktów 1-3 podanych powyżej.
 2. Wciskamy ‘przycisk’, powinniśmy zobaczyć napis INSP, puszczamy przycisk.
 3. Przekręcamy ‘przycisk’ w prawo, aż zobaczymy ‘- - - -’.
 4. Możemy wyłączyć zapłon.

U mnie zadziałało, mam nadzieję, że się komuś przyda.