Jeżeli administrujesz nawet niedużym serwerem pocztowym na pewno masz świadomość, że nie jesteś w stanie monitorować logów na bieżąco. Ciężko jest wyłapać np. problem w komunikacji z pewną domeną. Ciężko też oszacować skalę ruchu na serwerze zarówno pod kątem ilości jak i wolumenu maili. Trudno wybrać domeny, dla których warto by zrezygnować z greylistingu, itd, itp…

Na szczęście dostępne jest narzędzie pflogsumm, które wygeneruje nam dość wyczerpujące statystyki z logów postfix’a. Bardzo przydatne przy codziennym przeglądzie “stanu zdrowia” serwera pocztowego.

Przykładowy wycinek statystyk z pewnego małego serwerka prezentuje się tak:

Przykładowy raport
Postfix log summaries for Jul 4

Grand Totals
------------
messages

  1158  received
  1261  delivered
   0  forwarded
   5  deferred (50 deferrals)
   2  bounced
  392  rejected (23%)
   0  reject warnings
   0  held
   0  discarded (0%)

 164898k bytes received
 242985k bytes delivered
  201  senders
   77  sending hosts/domains
  354  recipients
   51  recipient hosts/domains

Per-Hour Traffic Summary
  time     received delivered  deferred  bounced   rejected
  --------------------------------------------------------------------
  0000-0100     26     28     2     0     7
  0100-0200     14     18     3     0     10
  0200-0300      4     4     1     0     8
  0300-0400      6     6     1     0     8
  0400-0500      4     4     0     0     8
  0500-0600      2     2     1     0     9
  0600-0700      8     8     1     0     9
  0700-0800     16     18     1     0     10
  0800-0900     58     60     1     0     8
  0900-1000     104    110     5     0     17
  1000-1100     132    152     2     0     18
  1100-1200     106    106     1     0     31
  1200-1300     64     70     2     0     9
  1300-1400     112    132     2     0     14
  1400-1500     98    106     1     0     78
  1500-1600     86     88     2     0     32
  1600-1700     56     56     3     0     23
  1700-1800     58     77     5     2     19
  1800-1900     36     36     3     0     16
  1900-2000     26     26     2     0     24
  2000-2100     48     50     3     0     9
  2100-2200     32     42     2     0     10
  2200-2300     34     34     3     0     10
  2300-2400     28     28     3     0     5
...

Host/Domain Summary: Message Delivery
 sent cnt bytes  defers  avg dly max dly host/domain
 -------- ------- ------- ------- ------- -----------
  132   5688k    0   1.7 s  11.0 s gmail.com
  104   2633k    0   4.6 s  2.8 m wp.pl
   68   1525k    0   1.3 s  9.4 s interia.pl
   42   744k   21   1.1 s  83.6 h o2.pl
   30  89891    0   0.7 s  2.6 s op.pl
   29   6677k    1  16.1 s  7.4 m poczta.onet.pl
   26   540k    0   1.9 s  6.7 s poczta.fm
...

Host/Domain Summary: Messages Received
 msg cnt  bytes  host/domain
 -------- ------- -----------
   50   4142k gmail.com
   46  491259  facebookmail.com
   38   1446k wp.pl
   22  13520k interia.pl
   14   675k o2.pl
   10  105377  poczta.fm
   10  57713  hotmail.com
... i dużo więcej...

Instalacja na Debianie:

Instalacja
apt-get install pflogsumm

Testowo polecenie można uruchomić w następujący sposób:

Przykładowe wywołanie
sudo pflogsumm -i -d yesterday /var/log/mail.log /var/log/mail.log.1

W moim przypadku, logi przewijam codziennie ok 2:00 w nocy, dlatego podaję dwie ścieżki do plików log (bieżącego i wczorajszego) by mi te dwie godzinki nie umknęły 😉

Powyższe polecenie wypisze na standardowe wyjście statystyki w postaci ładnie sformatowanych tekstowych tabel. Warto przyjrzeć się innym parametrom polecenia - można dzięki nim zrezygnować ze statystyk, które nas nie interesują, bądź zmienić domyślną kolejność.

Teraz warto uruchomić okresowe raportowanie. Edytujemy crona:

Crontab
sudo crontab -e

Na generowanie statystyk warto wybrać godzinę mniejszego obciążenia serwera (@daily oznacza północ), bo proces ich przygotowania dość mocno obciąży CPU. Wpisujemy polecenie wraz z interesującymi nas parametrami:

Przykład wywołania z Cron'a
@daily /usr/sbin/pflogsumm -i --problems_first --no_bounce_detail \
     --no_deferral_detail -d yesterday \
     /var/log/mail.log /var/log/mail.log.1 | \
     mail -e -s "Statystyki poczty na `uname -n`" postmaster

Kolejnego dnia powinniśmy otrzymać nasze statystyki.


Enjoyed? Buy Me a Coffee at ko-fi.com